Hoạt động qua ảnh
Ảnh-06-11-2013-11-img4 Ảnh-06-11-2013-11-img3 Ảnh-06-11-2013-11-img2 Ảnh-06-11-2013-11-img1 Ảnh-06-11-2013-11-img0 Ảnh-06-11-2013-11-img5 Ảnh-06-11-2013-11-img1230 hoc-vien-tai-chinh-01635183164019228075.jpg gqo1329451034635183164002380045.jpg aof - 3
Hội sinh viên
Thứ hai, 23/05/2016 - 10:57

Giới thiệu về Hội sinh viên Học viện Tài chính

Hội sinh viên Học viện Tài chính thành lập ngày 20/10/1994, tiền thân là Hội sinh viên Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội. Trải qua gần 20 năm thành lập và phát triển, Hội sinh viên Học viện Tài chính đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống, phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động.

  1. GIỚI THIỆU

HỘI SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH thành lập ngày 20/10/1994, tiền thân là Hội sinh viên Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, là tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. Trải qua hơn 20 năm thành lập và phát triển, Hội sinh viên Học viện Tài chính đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống, phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động, hoàn thành tốt mục tiêu tập hợp, đoàn kết, tạo môi trường giúp sinh viên học tập, rèn luyện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của sinh viên.

  • Biểu trưng: