Nguyễn Thị Huyền Trang | Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2019-2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang

Lớp: CQ55/11.12

Chức vụ: Ủy viên BTv Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên HVTC nhiệm

Thành tích tiêu biểu:

Bằng khen của BCH TW Hội...

Nguyễn Thị Huyền Trang | CQ55/11.12

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang

Lớp: CQ55/11.12

Chức vụ: Ủy viên BTv Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên HVTC nhiệm

Thành tích tiêu biểu:

Bằng khen của BCH TW Hội...

Nguyễn Thế Khánh | Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương 2014 - 2015

Đồng chí Nguyễn Thế Khánh sinh năm 1995, là lớp trưởng lớp CQ51/11.19, đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt...

Bùi Hải Đăng | Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2016

Đồng chí Bùi Hải Đăng sinh năm 1995, hiện đang là Bí thư...

1
THÔNG TIN LIÊN HỆ
123