Nguyễn Thị Huyền Trang - Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2019-2020

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang

Lớp: CQ55/11.12

Chức vụ: Ủy viên BTv Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên HVTC nhiệm

Thành tích tiêu biểu:

Bằng khen của BCH TW Hội Sinh viên VN các năm học 2018 ; 2019, 2019 ; 2020, nhiệm kỳ 2018 ; 2020;

Giải Nhì Hội thi Thủ lĩnh sinh viên Thủ đô năm 2020

Giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và Sao Tháng giêng năm 2020.

 

Danh sách khác
THÔNG TIN LIÊN HỆ
123