Nguyễn Thế Khánh - Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương 2014 - 2015

Đồng chí Nguyễn Thế Khánh sinh năm 1995, là lớp trưởng lớp CQ51/11.19, đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp TW năm học 2014 - 2015.

Phỏng vấn cùng Đ/c Nguyễn Thế Khánh tại https://rawa.vn/bai-viet/sinh-vin-5-tot-mnh-ngh-mnh-c-the-bat-khc-ln-oc.html

Danh sách khác
THÔNG TIN LIÊN HỆ
123