Hoạt động qua ảnh
Ảnh-06-11-2013-11-img4 Ảnh-06-11-2013-11-img3 Ảnh-06-11-2013-11-img2 Ảnh-06-11-2013-11-img1 Ảnh-06-11-2013-11-img0 Ảnh-06-11-2013-11-img5 Ảnh-06-11-2013-11-img1230 hoc-vien-tai-chinh-01635183164019228075.jpg gqo1329451034635183164002380045.jpg aof - 3
Thứ năm, 28/11/2013 - 14:8

Kế hoạch hoạt động Đoàn TN - Hội sinh viên HVTC tháng 12/2013

 KẾ HOẠCH THÁNG 12. 2013

                                                                                                     

TT

Công việc

 

Chủ trì- Phối hợp

Ghi chú

1

Tiếp tục triển khai GameShow “Tìm hiểu 50 năm Học viện Tài chính”

BTV ĐTN, các LCĐ và các đội thi.

 

2

Chương trình “Kỷ niệm cuối” chia tay CQ48

LCĐ TCDN

 

3

Số 3 chương trình “Tìm kiếm tài năng sinh viên HVTC”

BTV ĐTN, LCĐ TCC và các LCĐ phối hợp.

 

4

Triển khai chương trình “Melody for you”

Ban văn thể, CLB Bạn yêu nhạc.

 

5

Triển khai cuộc thi Micro vàng 2013

Ban thư ký HSV

 

6

Tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình “Mùa thi nghiêm túc”

Ban thông tin tuyên truyền, các LCĐ.

 

7

Các hoạt động hướng đến ngày học sinh, sinh viên 09/01/2014.

BTK HSV, các Liên chi hội, các CLB.

 

8

Sơ kết công tác Đoàn - Hội kỳ I, năm học 2013-2014

Ban thường vụ ĐTN và các đơn vị.

 

Số lần đọc: 11
THÔNG TIN LIÊN HỆ
123