Hoạt động qua ảnh
Ảnh-06-11-2013-11-img4 Ảnh-06-11-2013-11-img3 Ảnh-06-11-2013-11-img2 Ảnh-06-11-2013-11-img1 Ảnh-06-11-2013-11-img0 Ảnh-06-11-2013-11-img5 Ảnh-06-11-2013-11-img1230 hoc-vien-tai-chinh-01635183164019228075.jpg gqo1329451034635183164002380045.jpg aof - 3
Thứ sáu, 20/05/2016 - 9:58

Giới thiệu LCĐ Khoa Thuế - Hải quan

1. Giới thiệu chung

Tên đơn vị: Liên chi đoàn khoa Thuế và Hải quan

Email: lcdthuehaiquan@gmail.com

2. Quá trình thành lập và phát triển

Khoa Thuế và Hải quan được thành lập ngày 20/9/2003 theo Quyết định số 1237/QĐ-BTC ngày 16/5/2003 của Bộ  trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập khoa Thuế và Hải quan thuộc Học viện Tài chính. Là khoa sinh sau đẻ muộn so với nhiều khoa khác trong Học viện Tài chính nhưng sau 13 năm, khoa Thuế và Hải quan ngày càng lớn mạnh với số lượng sinh viến tính đến tháng 5/2016 là 1.005 sinh viên, là khoa có số lượng sinh viên lớn thứ tư trong Học viện. Liên chi đoàn khoa Thuế và Hải quan là tổ chức của những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong khoa Thuế và Hải quan với nhiệm vụ tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục lối sống cho ĐVTN, tổ chức các hoạt động gắn kết các ĐVTN, bồi dưỡng phát triển Đảng trong ĐVTN,…

3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

- Tổng số chi đoàn: 33 trong đó có 1 chi đoàn giáo viên và 32 chi đoàn sinh viên

- Tổng số đoàn viên: 1.008 (trong đó có 3 đoàn viên giáo viên)

- Bí thư LCĐ: Th.S Nguyễn Thuỳ Trang

- CLB trực thuộc LCĐ: CLB Thuế & Hải quan

4. Các hoạt động chính

- Tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục lối sống cho ĐVTN trong khoa.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần, góp phần tập hợp, thu hút và định hướng giá trị cho ĐVTN trong khoa.

- Tham gia xây dựng môi trường học tập và sinh hoạt lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng học tập và NCKH trong sinh viên.

- Xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở, bồi dưỡng phát triển Đảng trong đoàn viên.    

5. Thành tích đạt được những năm qua

- Giải ba tiết mục tốp ca Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng – Mừng xuân” năm 2015

- Tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng sinh viên khoa Thuế và Hải quan – Tacus Talent Show 2016”

- Giải nhì Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cấp Học viện năm 2015

- Giải nhất Festival Tài chính quốc tế 2016

- Giải nhất kéo co nam trong Giải kéo co và bóng đá nữ Học viện Tài chính 2016

- Tổ chức thành công Festival chuyên ngành hằng năm

 

 

Số lần đọc: 1762
Các bài đã đăng
THÔNG TIN LIÊN HỆ
123